Actualiteit

Ieder jaar verandert er weer het nodige. In verzekeringsland is het komende jaar echter een jaar wat nú al berucht is om het aantal wijzigingen... Want telt u even mee? In 2006:

1. wordt de WAO vervangen door de WIA
2. wordt het ziekenfondsstelsel vervangen door de basiszorgverzekering
3. wordt een wetgeving geïntroduceerd die u meer duidelijkheid verschaft (de 'WFD')
4. wordt een nieuwe spaarvorm in het leven geroepen (de 'levensloopregeling')
5. daarbij bestaat de kans, zoals altijd, dat er gedurende het jaar nog nieuwe zaken bijkomen.

Meer weten? Klikt u dan zeker op de buttons aan de linkerzijde. Aarsen Assurantiën staat u met raad en daad bij in de nieuwe ontwikkelingen!

De WFT: wat heeft u er aan? De Minister van Financiën heeft een ontwerp-Wet financiële dienstverlening naar de Tweede Kamer gestuurd, die waarschijnlijk per 1 januari 2006 in werking zal treden. Hiermee wordt een wettelijk kader geschapen voor alle aanbieders en intermediairs, en voor alle producten. De WFT stelt eisen aan de kwaliteit van de financiële dienstverlening (bijvoorbeeld voor wat betreft de verschafte informatie). Hij stelt ook eisen aan de kwaliteit van de financiële dienstverlener (bijvoorbeeld voor wat betreft de deskundigheid).

Het is voor u goed te weten dat Aarsen Assurantiën deze nieuwe wetgeving in alle opzichten omarmt. Wilt u inzicht in onze dienstverlening? Klikt u dan hier voor onze GIDI-advieswijzer. In het begin van 2006 zal deze overigens worden vervangen door de WFT-advieswijzer. Heeft u vragen of opmerkingen over de tekst in onze Advieswijzer? Wij vernemen ze graag van u.